Stavajme.sk
Akciové ponuky
Ing. Lubomír Hašo
MontREAL L+H
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava
 
Pozemok vhodný pre stavbu

Stavebný pozemok

Ideálne je mať už hneď na začiatku k dispozícii stavebný pozemok.. Ak sa pozriete na list vlastníctva nikde tento pojem „stavebný pozemok“ neuvidíte. To, či je Vami kupovaná parcela naozaj stavebným pozemkom zistíte na príslušnom stavenom úrade. Ak máte číslo parcely a katastrálne územie, je možné získať územnoplánovaciu informáciu na parcelu a z nej zistíte základné náležitosti, ktoré potrebujete: či je na pozemku možné postaviť rodinný dom, v akom rozsahu, koľko podlaží môže mať a pod.

Kúpna zmluva

Ak pozemok kupujete, keďže to nie je lacná záležitosť, pred podpísaním kúpnej zmluvy je potrebné overiť právne náležitosti. Právne náležitosti Vám preverí aj realitná kancelária alebo advokát , ktorý bude zmluvu pripravovať. Túto službu Vám vieme s spolu s partnerskou realitnou kanceláriou zabezpečiť.

Stavba na pozemku

Takisto skonzultujte so stavebným inžinierom alebo architektom, či sa na pozemku dá naozaj stavať dom, aký si predstavujete, prípadne na úrad prineste priamo projekt domu alebo aspoň základné náležitosti o dome, ako je zastavaná plocha, počet podlaží, typ strechy a pod.

Inžinierske siete

Je potrebné zistiť, či je pozemok napojený na inžinierske siete. Treba myslieť nato, že dom je možné postaviť už napríklad aj na pozemku, kde je len elektrická prípojka. Vodu je možné pripojiť zo studne a odpad môže byť riešený žumpou. Treba však mať na zreteli znenie vydaného územného rozhodnutia v oblasti kde je plánovaná stavba. Tá môže aj tento druh napojenia zakázať, resp. v prípade, ak existuje možné pripojenie na kanalizáciu, tak žumpu nepovolí.

Ak na pozemku inžinierske siete nie sú, je potrebné zistiť si u správcov sietí, či je možné prípojku na váš pozemok vybudovať. Dopredu však treba rátať s nákladmi navyše, niekedy pomerne veľkými.